SARIOĞLU: BASINA DAVA İL KURULUNDAN GEÇSİN

ÇOK SAYGIDEĞER MALATYA BASININA SUNULUR

Bilindiği gibi Milli Birlik Komitesi, 04.Ocak 1961 yılında yürürlüğe giren 212 sayılı Kanunla  5953 sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetleri Düzenleyen Kanun”da “çalışanlar” yararına önemli değişiklikler yapmış, ancak bu değişiklik “çalıştıranlar”ca tepkiyle karşılanmış ve  dokuz gazete sahibi (Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul, Yeni Sabah) üç  gün gazetelerini çıkarmama kararı almışlar; çalışanlar ise buna karşılık,Sendika önünde toplanarak Vilayet kadar bir yürüyüş yapmışlar ve İstanbul Gazeteciler Sendikası öncülüğünde  Genel Yayın Yönetmenliğini Abdi İpekçi’nin yaptığı “Basın” adını verdikleri  Gazeteyi boykot süresince, 11,12,13 Ocak tarihlerinde çıkarmaya karar vermişler çıkarmışlardır.

İlk günkü gazetenin başlıklarından biri “Daima Halkın Hizmetindeyiz” olmuştur…

 

Gerçekten de Basın, çalışanıyla, çalıştıranıyla bir bütün olarak her daim halkın yanında, halkın yararındadır.

Bu erek peşindedir.

Kimi basın organlarının varlık nedenine aykırı yolda, ana yol yerine sapakta yol almaları bu gerçeği değiştiremez.

Bu düşüncelerle Malatya Basının “Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyorum.

 

Bu vesileyle ilgililere aşağıdaki önerimi sunuyorum:

 

A.    M e d y a   Ce z a    D a v a l a r ı :

 

 

1.    Her ilde, C. Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, Baro Başkanı… ile deneyimli Medyacılardan  bir Kurul oluşturulmalı.

 

Basınla ilgili CezaSoruşturması Kurulun iznine bağlanmalı.

 

2.    Ankara’da, Yüksek İtiraz Kurulu oluşturulmalı.

Bu Kurul, il kararlarına yapılacak itirazları kesin olarak karara bağlamalı.

 

GEREKÇE

1.       Basın özgürlüğünün ulusaldaki ve yereldeki penceresinin aynı büyüklükte olmasına çalışılacak.

Çifte standart azalacak.

Örneğin, büyük basın bir şüphelinin, sanığın adını soyadını, fotoğraflarını, görüntülerini yayınlayabilirken, yerel basın bir trafik kazasının mağdurlarının bile fotoğrafını, adını soyadını yayınlayamıyor; baş harflerini ancak yazabiliyor.

2.      Cumhuriyet savcılarının, olası keyfi, siyasi, yönlendirilmiş saiklerle soruşturma-dava açmalarının önüne geçilebilecek.

 

B.     Y e r e l   M e d y a y a   E k o n o m i k   D e s t e k :  

 

1.    Belirli sayıda medya çalışanın SGK primi Devletçe karşılanmalı.

2.    Sahiplerinden alınan gelir ve KDV oranları düşürülmeli.

 

GEREKÇE

Ekonomik zorluklar içindeki yerel medyanın ETİK, NİTELİK kaygısından uzaklaşmasını engellemeye çalışmak.  

 

Tartışılması Dileklerimle, En Derin Saygılarımla Sunarım. 09.01.12

 

                                                                                          Av. Selahattin Sarıoğlu
                                                                                 Malatya Barosu Önceki Başkanı