SARIOĞLU´NUN AŞURE GÜNÜ AÇIKLAMASI

 

 

SAYGIDEĞER KAMUOYUNA

 

Devletimize yurttaşlık bağı ile bağlı olan her kökenden bireyimiz, bin yıllık Anadolu serüveninde Türk Ulusu adı altında muhteşem bir tat, muhteşem bir renk oluşturmuştur.

 

Aşure de öyle değil mi?

Her biri ayrı tatta onca ürünün, kayısının, fındığın, üzümün,  buğdayın birleşerek meydana getirdiği yepyeni bir tat değil mi?

 

Biz eğer ayrılık-gayrılık değil de birlik-tümlük duygusuyla yaşarsak, etnik farklılığımıza, mezhep farklılığımıza, ayrı ayrı siyasal partilere oy verişimize bakmadan, bu farklılıklarımıza saygı göstererek, yüze dost-içe dost olarak arkadaşlığımızı, ticari alışverişimizi sürdürürsek bu muhteşem aşure daha da tatlanır.

 

O zaman Bölgede ve dünyada bileğimizi büken olmaz,

O zaman kalkınırız,

Eğitim düzeyimiz yükselir,

İşsizlilik kalmaz,

 

Kimse kardeş kavgası çıkaramaz,

Ulusal Sorunumuzu, bizi “küçültecek” değil “büyütecek”; “mutsuz” değil, “mutlu edecek” "ufukla" çözeriz.

Ki çözüm “bu” olur.

 

İnanıyorum ki bu Yurtta yaşayan her bireyin muradı, yaşamımızın aşure tadında ve tatlanarak sürmesidir.

Saygılarımla. 27.11.012

 

                                                                                                   Avukat Selahattin Sarıoğlu

                                                                                              Malatya Barosu Bir Önceki Başkanı