SARIOĞLU: KAMU GÖREVLİLERİ İŞİNİ İYİ YAPMALI

Sarıoğlu, Er Tv’ye Telefonla Bağlanarak Avukat Haklarını Anlattı 28.01.13

Çağdaş Huktukçular Derneği üyesi avukatların gözaltına alınmaları ve dokuzunun tutuklanması üzerine Malatya Barosundan avukatlar bir basın açılaması yaptılar.
Basın açıklamasına Önceki Baro Başkanı Av. Selahattin Sarıoğlu’da destek verdi.
Sarıoğlu, ayrıca Malatya Er Tv’nin “Moderatör” programına telefonla bağlanarak Mansur Çalgan’nın konuyla ilgili sorularını yanıtlandı.
Sarıoğlu,konuşmasında “Elbette ki hiç kimsenin da suç işleme ayrıcalığı yoktur. Ancak belirgin bir kuşku olmadan ve çok somut, kesin kanıtlar olmadan avukatın kapısı çalınmamalıdır. Avukata, mesleğinin özelliği gereği olarak kimi haklar tanınmıştır. Örneğin, avukatın üzeri, arabası aranamaz. Avukatı bürosu ancak mahkeme kararıyla ve C. Savcısının ve Baro Başkanı veya temsilcisinin bulunduğu durumda ve de arama konusuyla sınırlı olarak aranabilir. Bu hak avukat Ali’ye, Avukat Ayşe ’ye tanınmış bir ayrıcalık değil, savunma mesleğine tanınmış bir haktır. Avukat görevini güvenlik içinde, baskı ve korku olmadan yaparsa ancak hukuk devleti ilkesi gerçekleşir. Avukat, Devletin silahlı kuvvetlerinin, silahlı kolluk görevlilerinin, hapishanelerinin, koca koca binalarının, araçlarının yanında zayıf ve cılız olan bireyin, halkın eli kolu dalıdır; dayanağıdır. Eğer avukatlar hukuka aykırı yöntemlerle, soyut ithamlarla gözaltına alınırsa, tutuklanırsa bu durum halkta kaygı yaratır, korku yaratır, hukuksal güvensizlik yaratır. “Avukata böyle yapıyorlar bize ne yaparlar acaba?”  kararsızlığına düşerler. Türkiye’de herkesin işini görevini, kolluğun da savcının da, yargıcın da, avukatın da görevini hukuka uygun, keyfi olmayan şekilde yapması gerekir. Görevini, yetkisini aşmaması gerekir.” dedi.