Sarıoğlu TÜRAVAK Başkan Yardımcılığına Seçildi

Çok Değerli Malatya Basınına,                  Fot:www.malatyasonhavadis.com

Kısa adı
TÜRAVAK olan Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın 28.06.2013  tarihinde Türkiye Barolar Birliği’nde yapılan 14. Olağan Genel Kurulunda 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyeliğine ve 05.07.2013 tarihinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında da Başkan Yardımcılığına seçildiğimi çok kıymetli hemşerilerime sunarım.

1997 yılında kurulan ve Mütevelli Heyet Başkanlığını TBB Başkanı Prof. Dr. Av. Metin Feyzioğlu’nun yaptığı TÜRAVAK, Türkiye Barolarına kayıtlı 80 bin avukatın mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapmak, projeler üretmek,  sosyal yardım ve dayanışmalarına katkıda bulunmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye özgülenecek kaynak yaratmak amacıyla kurulmuştur.

Vakfın organları Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur.

Vakfın merkezi Ankara’dır.

Bu görevimde Malatya Baromuzu en iyi biçimde temsil etmeye çalışacağımı en derin saygılarımla sunarım. 17.07.13

Av. Selahattin Sarıoğlu

TÜRAVAK Başkan Yard. - Malatya Barosu Önceki Başkanı

Daha fazla bilgi için lütfen: www.turavak.org.tr