SARIOĞLU: Parkta yapılabileceğin en iyisi yapılmalı

                                                         VİLAYET PARKI YENİ BAŞTAN

Av. Selahattin Sarıoğlu, Malatya İdare Mahkemesinin Vilayet Parkının düzenlenmesiyle ilgili önceki projeyi iptal etmesinden sonra Malatya Belediyesi'nin yeni proje hazırlayarak uygulamaya koyması üzerine şu eleştiri ve önerilerde bulundu:

"1. Mahakemece iptal edilen önceki projeyle Parkın içinde yapılmış tüm

    uygulamalar kepçeyle kazındı. 

    Bu çok iyi.

    Çünkü öncekinde taş ve betonlaşma sözkonusuydu, ayrıca kullanılan

    gereçler de çevreye yakışmıyordu.     

2. Valilik binasıyla park arasındaki duvar da kaldırılıyor.

    Bu da çok iyi.

    Çünkü, genişlik ve Valilik binasıyla bütünlük sağlanabilir.

SORULAR – ÖNERİLER

1. Yeni projede tuvalet-lavabo düşünüldü mü?

    Düşünülmediyse,

    Valilik lavabolarından biriyle Park bağlantısı kurularak sorun çözülebilir.

2. Park daraltılarak, hatta bu uğurda ağaçlar da kesilerek araç yolunu

    neredeyse iki katına çıkartan büyüme hala sökülmedi. Böyle mi

    kalacak?.

    Bu çok kötü.

    Çünkü, Şehrin tam göbeğinde, binalar arasında ki altın değerindeki

    bu park hiçbir zorunluluk yokken böyle 'zayi edilir mi?

    Parktan alınan yerler tekrar sahibine, parka dönmeli, bu alana yeni

    ağaçlar dikilmelidir.

    Ayrıca, park içinde yapılan yaya yolu da bu kadar geniş tutulmamalı

    ve taşlaştırılmamalı.

3. Dönge, parktan çalınarak bir otobüs değil, iki otobüsün rahatlıkla

    dönebileceği kadar genişletildi.

    Niye gereğinden çok fazla genişletildi?

    Oradaki işyeri, iş merkezi sahiplerine meydan yapmak, 'kıyak yapmak'

    için mi?

    Milletin malıyla kıyak yapma hakkını nerden alıyorsunuz?

    Bu bahçe adeta zorla 'özel mülk' olmaktan kurtarıldı.

    Dönemece katılan yer,  parka geri dönmeli.

4. Park-Kapalı Çarşı doğrultusundaki yaya yolu park içinden çıkartılmalı ve

    bu yaya yolu Valilik kenarından geçecek şekilde uzatılmalıdır.

    Bunun için yeterli alan bulunmaktadır.

    Çünkü o yandaki araç yolu yeterli genişliğe sahiptir.

    Bu yol biraz daraltılabilir..."