SELAHATTİN ALPAY ADI BÜYÜK BİR CADDEYE VERİLMELİ
SELAHATTİN ALPAY ADINA YAKIŞMADI

SAYGIDEĞER MALATYA BASININA;

Sanat, spor, bilim ve kültür alnında başarı göstermiş insanlar, tüm insanlıkla birlikte doğup büyüdükleri çevrelere de hizmet etmiş kişilerdir.

Bu kişiler, ulusal ve evrensel düzeyde olduğu kadar, bundan da çok kendi illerinin insanlarına, çocuklarına örnek ve moral değer olurlar.

Malatyamız, Necati Güngör, Eflatun Cem Güney, Şemsi Belli gibi edebiyatçıları, Kemal Sunal, İlyas Salman, Kenan Işık  gibi sinema ve tiyatro adamları, Fahri Kayahan, Hakkı Coşkun, Sami Kasap, Ahmet Kaya, Zehra Bilir, Selahattin Alpay gibi ses sanatçıları, İsmet İnönü, Turgut Özal gibi devlet adamları, Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk, Mevlüt Aslanoğlu gibi siyasetçileriyle Türkiye’de öne çıkmış bir ildir.

Bu kişilikler,elbette ki daha düne gidilerek ve daha güne gelinerek çoğaltılabilir.

Malatyalıların isteği böylesine önemli hemşerilerinin başarılarından en çok ölçüde yararlanmaktır.

Bunun için de, bu şahsiyetlerin tanıtılması, adlarının yaşatılarak kuşaktan kuşağa iletilmesi gerekir.

Adlarına düzenli olarak anma ve tanıtma gecelerinin düzenlenmesi, yine adlarına yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ödüller verilmesi, heykellerinin, büstlerinin ve masklarının çeşitli yerlere konulması, önemli merkezlere, okullara, cadde ve sokaklara adlarının verilmesi beklenen davranışlardır..

Bu görev, bugünkü görünümleriyle gönüllü toplum kuruluşlarından çok önce, Kamu Yönetiminin, Mülki ve Yerel yöneticilerin ödev ve görevidir.

Ancak bunun gerektiği gibi yapıldığı söylenemez.

Kimi yerlere, kimi kişiliklerin adları verilmiştir ama bunlar ya ilgisiz, ya da yetersizdir.

Selahattin Alpay’ın adının küçük bir sokağa verilmesi de bunlardan biridir.

Selahattin Alpay, sanatı ve Malatyalılığıyla birlikte ulusal düzeyde kitlelerin kalbine girmiş bir sanatçımızdır.

Doğduğu sokak olsa da bile, bir küçük sokakta değil de büyük bir caddede adının görülmesi daha hakkaniyetli, yakışık ve amaca uygun olacaktır.

Onca garip ve hatta saçma denilecek adların verildiği Malatya sokaklarından biri de, yakışık olmaması yönüyle Selahattin Alpay Sokağı olmuştur.
 
En derin saygılarımla sunarım.5.4.15
 
 
Av. Selahattin Sarıoğlu
Malatya Barosu Önceki Dönem Başkanı