YÜZME BİLMEYEN GEMİ YAPILDI!!
GEMİYE KIZAK, KAMUYA KAZIK!
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Malatya’yla birlikte 16 ile yaptırılmasına karar verilip 2010 yılında Bakanlıkça ihalesi yapılan geminin daha sonra Valilikçe büyütülerek ek sözleşmesinin imzalanmasından sonra tamamlanan gemi şimdi Atabey iskelesinde kızakta çürüyor.

Bakanlığın ihale sözleşmesinden sonra, o günün Malatya valisi Ulvi Saran’ın önerisiyle gemi büyüklüğünde  değişiklik yapılmış, buna göre KDV dışında 750 bin Euro karşılığında 14 m. olan uzunluk 24 m.ye , 50 kişilik yolcu kapasitesi de 100 kişiye çıkarılmış ve 2011 yılında buna ilişkin ek sözleşme imzalamıştır.

Daha sonra ödeme güçlüğü içine giren Valilik yeni arayışlara girişmiş bunun sonunda da yapımcı Firmaya ödenecek 750 bin Euro ve KDV’nin üstlenmesi ve bunun karşılığında geminin yüzde 76 payının ve işletme hakkının verilmesi karşılığında 2012 yılında başka bir firmayla sözleşme yapılmıştır.

Vali Ulvi Saran, bu sözleşmeleri,  İl Genel Meclisi kararı dayanağı olmadan imzalamıştır.

İl Özel İdaresi ile ödemeyi üstlenip buna karşılık yüzde 76 pay ve işletme hakkını alan firma arasında mali ve hukuki sorunlar çıkması üzerine uzlaşma zemini aranmış bu süreç devam ederken Büyükşehir Belediyesinin kurulması ve Özel İdarenin hak ve borçlarının belediyeye geçmesiyle Büyükşehir Belediyesi karşılıksız alınan 250 bin Euro kredi sonrasında kalan 500 bir Euro borcun üstlenilmesi ve  firmaya 150 bin TL. ek gider bedeli ödenmesi ile gemi Büyükşehir Belediye başkanlığına geçmiştir.

Ancak bütün bunlardan sonra gemiyle ilgili sorunlar bitmemiştir.
Çünkü yüzmeyi bilmeyen bir gemi Malatya Büyükşehir Belediyesine teslim edilmiştir.
Evet yüzmeyi bilmeyen gemi…

Gerçekten de gemi Karakaya Barajı’na indirilmiş ama yüzme denemeleri başarısız olmuştur. Firmaya ödenen 150 bin TL. de yatan geminin kurtarılması gideri olarak ödenmiştir.

Denemeyi izleyen gemici tanıklar, geminin dikine, tepe üstü gittiğini, sonra yan yattığını, bu durumun geminin ana projesinden sapılması, yeni projenin de geminin dengesini sağlayamaması nedeniyle oluştuğunu, bu geminin bu haliyle yüzmesinin mümkün olmadığını, zaman zaman bilirkişi heyetlerinin gelip gittiğini, gemideki bu dengesizliğin ne şekilde düzeltilebileceğinin araştırıldığını söylediler.

Bu gemi için İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının ödediği bedelin miktarı, konunun ancak ucundan kıyısından bilgisi olan Malatya kamuoyuna ayrıntılı bir şekilde açıklanması, kusuru olan kamu yöneticileri hakkında idari ve ardından adli soruşturma yapılması, ayrıca kamu zararının karşılanması için geminin yüzememesinde kusurlu olan firmaya karşı tazminat davasının açılması gerekir.

Kamuoyuna saygıyla sunarım. 12.04.15

Av. Selahattin Sarıoğlu
Malatya Barosu Önceki Dönem Başkanı