Bahar geldi yaz geldi İsmet Paşa Parkına başlanmadı
BAHAR GELDİ YAZ GELDİ İSMET PAŞA PARKINA BEŞ AYDIR BAŞLANMADI

Çok saygıdeğer Basınımıza;

Geçmişi 1926 yılına uzanan ve dönemin valisi Nevzat Tandoğan tarafından yaptırılan İsmet Paşa Parkı, her yaşatan, her sosyal kesimden yurttaşın uğradığı, dinlendiği, soluklandığı bir parkken, 2001 yılındaki ticarileşme dönüşümü nedeniyle halka yabancılaştırılmış ve  zamanla kimsenin uğramadığı bir yer haline gelmiştir.

Bu durum karşısında Büyükşehir Belediyemiz yerinde bir davranışla bu Parka el atmış ve yeniden halka kazandırmak için 2014 yılının aralık ayında büyük bir operasyona girişerek 2001'de yapılanların neredeyse yüzde yüzünü sökmüş, yıkmış ve yeni bir düzenlemeye hazır hale getirmiştir.

Ancak, aradan geçen beş aya karşın Park içinde yenileme, düzenleme amaçlı herhangi bir yapım gerçekleşmemiştir.

Oysa, kentin tam da merkezinde bulunan bu parktan halkın en çok yararlanmak isteyeceği bahar, yaz ayları gelmiş ancak, Büyükşehir Belediyesinin tembelliği nedeniyle halkın bu hakkı en azından bir dönem için elinden alınmıştır.

Oysa kamu hukukunda, görevin, en hızlı, en az giderle ve kamu yararı en çok gerçekleşecek şekilde yerine getirilmesi gerekir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İsmet Paşa Parkını, halkçı bir anlayışla, az taş, az beton, az binayla, paranın gerekmeyeceği bir park olarak  en hızlı şekilde düzenleyip yeniden Malatyalıların hizmetine sunma görevini yerine getirmelidir.

En derin saygılarımla sunarım. 30.04.15

Av. Selahattin Sarıoğlu
Malatya Barosu Önceki Dönem Başkanı