ORADA BİR SAĞLIK EVİ VAR EŞYALARIYLA TERKEDİLMİŞ!
ORDA BİR KÖY VAR DERGEZEN KÖYÜ
ORDA BİR SAĞLIK EVİ VAR EŞYASIYLA TERKEDİLMİŞ
 
Malatya Basınına Saygıyla Sunarım:
Malatya’ya 80 Km. Arapkir’e 30 Km. uzaklıktaki Deregezen köyünde bulunan Sağlık Evi içindeki eşyalarıyla birlikte terk edilmiş.
Köyün girişinde, yaklaşık 5 dönüm büyüklüğündeki, etrafı taş duvarla çevrili, içinde yetişkin çam, kayısı ve diğer meyve ağaçları bulunan bahçe içinde yapılmış Sağlık Evi ve iki daireli lojmanı terk edilmiş durumda.
Sağlık Evinin duvarlarında derin çatlak ve döküntüler, zemininde kırık ve çökmeler oluşmuş durumda.
Açık kapısından girildiğinde, kapılarında ‘Doktor’, ‘Enjeksiyon Odası’, ‘Yard. Per. Odası’, ‘Sekreter’, ‘Depo’  yazan odalarda sapasağlam buzdolabı, soba, koltuklar, masalar, sandalyeler, dolaplar olduğu görülüyor.
Tezgahlar üzerinde pırıl pırıl makaslar, çok sayıda kesici, delici tıbbi araç-gereç, sapasağlam bebek tartı aracı ve başka aygıtlar var.
Dolapların açık kapılarından yerlere saçılmış kitaplar, defterler, belgeler, kağıtlar var.
İnsanlar burayı, sanki bir düşman saldırısından kaçmak için terk etmiş.
Ancak, köyün imamının verdiği bilgiye göre zemindeki çökme nedeniyle beş altı yıl önce terk edilmiş. 
Fakat bu durumun, eşyaların, belgelerin çıkarılmasını engelleyecek denli açık bir tehlike oluşturup oluşturmadığı sorgulanmaya muhtaç görünüyor.
Eğer, her an yıkılma tehdidi altındaysa, bu güne değin neden Devlet tarafından yıkılmadı da bir çevre insanı için tehlike oluşturacak biçimde önlem alınmadan bırakıldı?
Çünkü, açık kapısından giren çocuklar ve durumu bilmeyen insanlar içerideyken yıkılabilmesi tehlikesi yanında, o tıbbi araç-gereçler insanların eline geçtiğinde önemli sağlık sorunlarına neden olabilirdi.
Ancak, Sağlık Evinin bu durumuyla ilgili olarak Devlet hakkında çok ağır eleştiriler yapılabilecekken, Deregezen köyü halkı için çok övünülecek bir durumun varlığı gururla söylenebilir ki o da köylülerin,  yıllardır kapısı bacası açık bu Sağlık Evindeki o çok değerli eşyalara el sürmemiş olmasıdır.
 Devlet’in burayla ilgili acilen önlem alması gerekmektedir. Öncelikle bu çok güzel yapının güçlendirilmesi, kurtarılması için her türlü inceleme araştırma yapılmalı ve kurtarmanın yolları aranmalıdır.
Kurtarma olanağı varken yıkılması halinde bir millet malı heder edileceği gibi büyük bir olasılıkla bu çevreye böyle bir tesis belki bir daha yapılmayacaktır.
Saygıdeğer Malatya kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur. 15.03.15
 
Av. Selahattin Sarıoğlu
Malatya Barosu Önceki Dönem Başkanı