On Yıl Önce CHP´ye Önerdi:Türban ve Cemevi Yasal Olmalı
Türban ve Cemevleri İle İlgili Bir Önerim: 

1.Türban yükseköğretim kurumlarında serbest bırakılmalıdır.

TBMM, 
“Gelişen Türk Toplumu değerleri, türbanı, laiklik karşıtı bir kisve olmaktan çıkarmıştır; Türk Toplumu türbanı aşmıştır.” (Anayasa Mahkemesi iptal olasılığı dikkate alınarak) yaklaşımıyla, yükseköğretim kurumlarında türbanı serbest bırakacak bir düzenleme yapmalıdır.

Türkiye, türban bıçağıyla yumuşak karnından kanatılmaktan kurtarılmalıdır.

2. Cemevlerinin, Alevi yurttaşlarımızın ibadet yeri olduğu kabul edilmelidir.

TBMM, 
“Madem ki, Alevi yurttaşlarımız cemevlerini ibadet yerleri olarak kabul ediyor, o halde cemevleri de Sünni yurttaşlarımızın camileri vd. gibi ibadet yeri olarak kabul edilmelidir.” değerlendirmesiyle cemevlerini yasal konuma getirecek düzenlemeyi yapmalıdır.

Alevi yurttaşlarımız Devlet katında tanınmaktan, bir haksızlıktan kurtulmaktan dolayı vicdanlarında özgürleşecekler, rahatlayacaklar ve Türkiye de gelecekteki olası bir gerginleşmeden kurtulacaktır.

Türban ve Cemevlerine ilişkin bir reform projesi hazırlanarak birlikte ve   e ş z a m a n l ı  olarak TBMM’ye sunulmalıdır.

19.01.07
Av. Selahattin Sarıoğlu Tlf.:0422 325 09 08-0532 682 83 15
İnönü C. 78 Malatya                 selahattinsarioglu@msn.com