TÜRKİYE´M İÇİN UMUT DOLUYUM
                                                        Saygıdeğer Basınımıza
 
 
TÜRKİYE’M İÇİN UMUT DOLUYUM
UMUT DOLUYUM

Yeni Sistemin ilk Kabinesi açıklandı.
Hepimiz alışılagelenden çok farklı bakan profiliyle karşılaştık.
Şimdiye kadar partilerin ‘ağır topları’ bakanlık koltuğuna otururdu.
Şimdi çok farklı. Kabine üyelerinin çoğunluğu kamuoyunca hiç tanımıyor, bilinmiyor.
Öyle ya ‘Başkanlık Sistemine’ geçtik. Artık ‘bilen biliyor’. Başkan biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyor.
Bakanların, işinin uzmanı kişilerden seçilmiş olması çok önemli.
Uzman ama akademisyen değil.
Yani üniversitenin içinden değil, yaşamın içinden, piyasanın içinden uzmanlar.
Bilgisini, görgüsünü görevi içinde üstüne koya koya, deneyimini çoğalta çoğalta yurdu, ulusu için harcamaktan başka niyeti olmayan kişiler.
İşin, tercihi, takdiri yönü, siyasi yönü Cumhurbaşkanının görev, sorumluluk ve yetkisinde.
O’nun yanıbaşında da güvendiği bilgi kaynakları olacak tabii ki.
Ve artık, eskisi gibi örneğin, çok uygun iller dururken, şeker fabrikası, şeker pancarı yetişmeyen Erzurum’a yapılamayacak.
Vergi, etkin ve adaletli toplanacak, çar-çur edilmeyecek; ekonominin ve milli menfaatlerin gereklerine göre harcanacak.
Türkiye kalkınacak. Türkiye kalkınacak. Türkiye kalkınacak.
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, inşallah şaha kalkacak.
Gerçek demokrasi, insan hakları, hak-hukuk daha kolay yaşam bulacak, gelişip serpileceği zemin bulacak.
Kalkınma yolundaki Türkiye’nin tekerine çomak sokmak, başına çorap örmek isteyen dış ve işbirlikçisi iç güçler mutlaka olacak.
Milli duygularla dolu, her dişlisi tıkır tıkır işleyen çelikleşmiş Kabine, derbeder kabineler gibi aymazlık içinde olmayacak.
Dış planlar, projeler, iş işten geçtikten, sonuçları ortaya çıkmaya başladıktan sonra değil, önceden sezilecek, öngörülecek ve onları boşa çıkaracak karşı planlar geliştirilecek. 
Uyutulmayacak, uyumuş gibi yapıp uyutacak. 
“Diplomasi, ulusal menfaatler gölüne saman altından su yürütmektir.” sözündeki gibi işleyecek!
Ve biz de, ulusça hangi partiye oy verip vermediğimize, doğuştan gelen, sonradan olan farklılıklarımıza bakmaksızın, birlik içinde, yüze dost, içe dost olarak ilişkilerimizi sürdürürsek ve Devletimizi yönetenlerin başarılı olması arzusunda olursak o kalkınma, o şahlanma daha kolay olacaktır.
Allah doğrunun yardımcısıdır.
Allah vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikeden korur inşallah!
En derin saygılarıma sunarım. 10.7.2018
 
Av. Selahattin Sarıoğlu
Malatya Barosu Önceki Başkanı