SULTANSUYU DÜNYA AT MERKEZİ OLMALI

      SULTAN SUYU HARASI DÜNYA AT MERKEZİ HALİNE GETİRİLEMLİ

 
 
                                                      Saygıdeğer Basınımıza:
 
 
 
Hepimizin sahiplenmesi gerektiğine inandığım projemi Malatya Kamuoyuna, kamu ve gönüllü toplum yöneticilerine en derin saygılarımla sunarım:
 
Yatırım ve tanıtım atağıyla, Akçadağ Sultansuyu Harası Dünya At Merkezi haline getirilmelidir.
 
Burada her yıl, önce Türkiye, sonrasında da Dünya At Şenlikleri organizasyonu yapılmalı ve Sultansuyu, yarış atı yetiştiriciliğinde dünya markası haline getirilmelidir.
 
Bununla birlikte bu çevre de turizm merkezi olmalıdır.
 
Akçadağ ilçemizde 1865’te Osmanlı Sarayı’nn ve Ordunun at ihtiyacını karşılamak için Sulatansuyu Çiftlikatu Humayun adı ile kurulmuş, 1915’te Hara, 1918 yılında da Sultansuyu Harası adını almış, savaş atı yerine Safkan Arap Atı üretimi ile yarış atı yetiştiriciliğine yönelmiş ve sattığı taylarla yılda 1.5 milyon TL. civarında gelir elde eder hale gelmiştir. 
 
İşletmenin toprak yapısı, bitki örtüsü, su kalitesi ve kaynakları, bölgenin iklim şartları Safkan Arap atının ırk özellikleri bozulmadan, kemik yapısı, kas ve tırnakları sağlam, uysal, güzel görünüşlü, yaşama gücü yüksek özelliklerde yetiştirilmesine uygundur.” (www.tigem.gov.tr)
Malatya Allah vergisi bu olanağını değerlendirecek adımları atmalı hatta atağa kalkmalıdır. 15.10.18
Av. Selahattin Sarıoğlu
Malatya Barosu 12. Başkanı