ABD İÇ SİYASETE ´YÖN´ MUHALEFETE ´YEM
SORUN ‘TÜRKİYENİ’NİN ELLERİNDEN KAYIYOR’ OLMASI

ABD'nin, bizimle ilgili her iş ve işleminin altında
Türkiye’yi ‘çekip çevirme, yönetme’ kastının
yattığını bilmeyen vatandaşımızın olduğunu sanmıyorum.
* ABD, yaşanan süreçte Türkiye’nin ‘elinden kaymakta’ olduğunu açık, seçik görüyor.
* Türkiye, ‘Cumhurbaşkanının Başbakana fırlattığı Anayasa kitapçığı’ üzerine işlenen nakışlarla ekonomisi darmadağın edilen,
* PKK’sına, DEAŞ’ına yaptırılan kanlı eylemlerle maddi-manevi-milli olarak kaosa sürüklenen,
* Her köşesine yerleştirdiği istihbarat elamanlarıyla basında, televizyonlarda, üniversitelerde, konferans salonlarında vatandaşları kafasında kanaat oluşturulan, vatandaşları arzu edildiği şekilde yönlendirilen,
* Kendilerine hizmet edecek milletvekilleri, yerel yönetim adayları öne çıkarılan,
* Önemli STK genel kurullarına müdahale edilen....Türkiye olmaktan çok şükür ki çıkıyor.
Ayrıca yakın tarihte yaşadığımız kanlı FETÖ kalkışmasıyla, iç savaşa sürükleme, toprakları üzerinde Ermenistan, Kürdistan gibi kukla devletler kurma hayallerinin milletin gücüyle çöpe girmesinin yüreklerindeki acısı da henüz soğumadı.
* Ne demek! milli savunma sanayisini kuran, geliştirdiği makinaları, silahları başka ülkelere satabilen,
* Eğiitiminin içeriğini belirleyebilen,
* Terör örgütleriyle ilişkili olmayan her kökenden, her mezhepten, her kesimden vatandaşını kucaklama çabasında olan,
* Gününün, tarihinin, toprağının her değerini, her varlığını kucaklayan,
* Kimliğine, töresine, kültürüne bağlı, i
* İleriye, akla, bilime açık olarak muasır medeniyet yolunda ilerlemekte olan bir Türkiye’yle karşı karşıya olduklarını onlar senden, benden iyi biliyor.
* ABD vd. güçler yapageldiklerini yapamaz, uygulayageldiklerini uygulayamaz duruma doğru gitmekte olduklarını,
* Daha açığı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti iktidarı yüzünden! Türkiye’nin ‘ellerinden kaymakta olduğunu’ net bir şekilde görüyorlar.
* Ve bu halden kurtulmak istiyorlar.
ABD ve diğerlerinin bu halini ne yazıktır ki muhalefetimiz de biliyor ve ağzını açmış, ‘Ne iş olursa yaparız abi!’diyerek ‘görev!’ bekliyor.
Sonuç olarak şunu diyebilirim, ABD, Türkiye’yle ne yaparsa yapsın, ne imzalarsa imzalasın yaptığı o iş ve işlemin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti iktidarının yıkılmasına nasıl ve ne şekilde yarayabileceği planı üzerine kurar.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da, yakın çevresinin de, Hükümetin de bunu sezecek, bunu bilecek ve de etkisiz kılacak donanım ve ferasette olduğuna inancım tam.
Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Kasım ABD ziyareti de yine iç siyasete yön, muhalefete yem verme planı içeriyor olabilecektir.
En derin saygılarımla sunarım. 03.11.19

Av Selahattin Sarıoğlu
Malatya Barosu 12. Başkanı