Milli Anayasa Forumunu Yöneten Sarıoğlu:Zaferin İradesi

MİLLİ ANAYASA FORUMU/Kamer Genç/Hasan Basri Özbey/Osman Özbek

FORUMU YÖNETEN SARIOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN:
“Evet. bir anayasa tartışmasıdır gidiyor.

2003’te, Kahramanmaraş’ta yapılan bir Yeni anayasa Panelinde konuşmacılara sormuştum.  Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ile unutulmaz TBB başkanımız Özdemir Özok konuşmacıydı.

1.Halkın yeni bir anayasa talebi var mı?

2.Hep sivil anayasa sivil anayasa deniyor, tarihte sivillerin yaptığı çok antidemokratik anayasalar var da askerlerin yaptığı çok demokratik anayasalar yok m u?

 

Üç ay önce, 14 Ocakta Oral Çalışlar, Murat Belge, Altan Tan, Mehmet Emin Aktar, Abdurrahman Dilipak, Fikri Sağlar yine anayasa için bu salondaydılar..

Sayın Oral Çalışlar’a yazılı sordum sordum:

-Halkın anayasa talebi var mı?

 -Halkın bir anayasa talebi olduğu söylenemez. dedi

 Sayın Fikri Sağlar’a da yemek arasında dedim ki

“Sayın Bakanım, Atatürk bu kadar da unutulmamalı.”  

-Öğleden sonra söyleyeceğim. dedi.

Bekledim:

-Bu anayasada Atatürkçüler de kendini bulmalı.

Devam etti:

-Abdullah Öcalan da bir vakıa, bir olgu değil mi? dedi.

Bir kitapta okumuştum. Bir istihbarat servisi tarafından yazılmış. Konusu propaganda teknikleri:

“Ayda petrol olmamasına rağmen, eğer uygun teknikleri uygularsanız, insanları ‘ayda petrol olduğuna ve çıkarılması durumunda insanlığın büyük bir zenginliğe ve refaha ulaşacağına inandırabilirsiniz.’” diye yazıyordu.

Ayrıca, uygun propaganda teknikleri ile “ayda petrol olduğuna inanmayanların da bu görüşlerini açıklamaktan korkar hale geleceklerini”, ve sonuçta ‘Ayda petrol çıkarılacaksa onurumuzla çıkaralım” noktasına getirileceğini yazıyor.

*N E D E N  YENİ BİR ANAYASA YAPILMASI İSTENİYOR/DAYATILIYOR?

Sanki Türkiye Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Mondros/Sevr ortamında.

Batan geminin malları durumu gibi/Ne kaparım, Ne koparırım süreci var.

Türkiye’yi dönüştürmek için…

Dinsel ve etnik ideolojinin vardırıldığı konuma anayasal boyut kazandırmak ve güvenceye almak için.

*ANAYASA HANGİ SORUNLARI Ç Ö Z E M E Y E C E K ?

Yoksulluk/Yolsuzluk/Kadına şiddet/İhaleye fesat karıştırma/Kamu kaynaklarını eşe dosta verme/İnanç sömürüsü/Dışa bağımlılık/İşsizlik/Atanamayan öğretmen/Siyasi kayırma/Kötü siyasetçilik/Eğitimsizlik/

*ÖYLE YA DA BÖYLE YENİ BİR ANAYASA YAPMA NOKTASINA GELDİK/GETİRİLDİK.

Yeni Anayasa Zafer kazanmış/Türkiye’yi kurmuş iradeden sapılmadan/oluşturulmalıdır.

Yeni bir anayasa yapalım. Ama cumhuriyeti kuran, kurucu iradenin sürmesi gerekiyor. Çünkü bu irade, hem hukuken hem de yararları bakımından sürdürülmeli. Bu kurucu irade, gerçek, bağımsız, özgürlükçü, zaferin iradesidir. Biz bu iradeyi üstün görmeyeceğiz de, gelip geçici bir iktidarın iradesini mi üstün göreceğiz. Bunun için mevcut anayasanın ilk  dört maddesinin asla değiştirilmemesi gerekiyor.

Saadet Partisi eski gnenl başkanı hemşerimiz sayın Recai Kutan’ın 18 Nisan 2012’de Milliyet’ten Fikret Bila’ya yaptığı konuşmada “Yeni anayasada etnik vurgu yapılmamalı. Çünkü, Türkiye Balkanlardan, Kafkaslar’dan, Ortadoğu’dan gelen bir çok halkın kaynaştığı topraklar. Ama Türk kelimesi bir etnisitenin adı değil. Bu topraklarda yaşayan herkesin ortak adı. Çatı adı.” diyordu. Ben de bu görüşe katılıyorum. Hemşerimle aynı görüşteyim. Bu ad birliğimizin, tümlüğümüzün adı.”

 ÖNERİLER

·         Kürt aydınlarının Kürt Sorununa ilaç olabilecek/Onları doyurabilecek adımlar atılmalı.

·         Ak Parti hükümetinin bugüne değin attığı adımlar/yaptığı düzenlemeler güncellenmeli.

·         Ana dilin öğretiminin seçmeli ders olması,

·         Ana dilde TRT yayını, özel yayın izni.

·         Yer adlarının verilmesi,

·         Özerkliği/ayrışmayı çağrıştırmayacak yerel ve yerinden yönetim,

·         İdeolojik tartışmalarda yer alarak halkın/gençlerin aydınlatılması,

·         Ekranlardaki, medyadaki DAYATMACI/PARALI PROPAGANDİSTLERLE DEMOKRATİK mücadeleye girişilmesi ve

·       TEK YÖNLÜ BOMBARDIMANA SON VERİLMESİ

**ALEVİ SORUNUNA ÇÖZÜMLER..

·         Cemevlerine yasal statü kazandırılması,

·         Sayısının artırılması.

·         Zorunlu din dersinin kaldırılması,

·         Diyanet İşleri Başkanlığının demokratikleştirilmesi/Aleviliği kucaklaması.

 **LAİKLİĞİN DEVLETİN VE TOPLUMUN TEMELİ OLDUĞU İNANCINDAN SAPILMAMALI.

·         Dinimin buyruğudur diyerek yasal düzenleme yapılmasını kimse isteyememeli,

·         Türk toplumunun çağdaşlaşma yolunda almış olduğu yol nedeniyle TÜRBANIN LAİKLİK KARŞITI BİR SİMGE OLDUĞU ALGISINDAN VAZGEÇİLMELİ,

·         Türban yasaklanmamalı da teşvik de edilmemeli.


 Yargı/HSYK/Yüksek Mahkemeler,

·        YÖK /Üniversitelerin mali ve yönetsel özerkliği,

·         Seçim barajı/Siyasi partiler Yasası/Önseçimin zorunlu olması/Çarşaf listenin zorunlu olması/

·         Askeri darbeler için olduğu kadar SİVİL DARBELERE karşı da anayasal önlemler alınmalı.

·         Yerel Basın mensupları hakkında soruşturma illerde kurulacak İl Basın Kurulunun iznine bağlanmalı.

·         TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİNİN TUTUKLULUĞUNA YAPILAN İTİRAZLARI HAKKINDA YARGITAY CEZA DAİRELERİ GENEL KURULUNDA KARAR VERİLMELİ

Aradaki duvarları yıkıp Ak Parti'nin “elinin altında tuttuğu” kitleye varmak gerek.

Aksi takdirde boşa çalışıyoruz demektir.

Yoksa kendi kendimize propaganda yapıyoruz demektir.

Bağırıp çağırmadan/Halkla güzel güzel konuşarak/Saygı, hürmet, sevgi içinde olmalıyız.

21.04.12

Av. Selahattin Sarıoğlu/MİLLİ ANAYASA FORUMU YÖNETENİ /MALATYA