SARIOĞLU´NUN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KONFERANSI

TÜRKİYE’DE HUKUKUN İŞLEYİŞİ VE BAROLAR KONFERANSI

 Yer:İnönü Ünv. Kongre ve Kültür Merkezi Tarih:26.03.09, Saat:14.00

Efendim hoş geldiniz.

Herkese, sevgili öğrencilere, saygıdeğer hocalarıma, değerli konuklara, basın üyesi kardeşlerime en sıcak selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.

Hukuk, en sevdiğim sözcüklerden biri.

Hukuk denince içim ısınır benim.

Acıkmışken önüme konan bir ekmek, susamışken elime tutuşturulan bir bardak su gibidir.

Bu durum, haklara saygılı, adalete uyumlu yaşanılması özlemimden kaynaklanıyor olsa gerek.

Ben, aslında, baldıran zehriyle idam edilen Sokrates’in  dediği gibi “Haksızlık yapmış olmak yerine, haksızlığa uğramış olmayı yeğlerim.” diyenlerin çoğunlukta olduğu bir toplum murat ederim.

Hukuk da bunu amaçlar zaten.

Adaleti gerçekleştirmeyi erek eder.

DEĞİŞİK HUKUK TANIMLARI

Tanım yapmanın bilimsel nitelikli bütün çalışmaların en zor yönünü oluşturduğu söylenir.

Tanım, tanımlanacak kavramın tüm unsurlarını içine almalı, kapsamadığı unsurları dışlamalıdır.

* Hukukun görevi, devlet görevlilerinin ve yargıçların ödevlerini ifa ederken ve suçluları cezalandırırken uyacakları kuralları göstermektir. Aristo

* Gerçek hukuk doğaya uygun akıldan çıkar. Bu hukuk, evrensel, değişmez ve ebedidir. Cicero

* Hukuk, devlet gücü tarafından dış zorlama ile güvence altına alınan sosyal hayat şartlarının bütünüdür. Jhering

* Hukuk, toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücü ile desteklenmiş sosyal kurallar bütünüdür. Necip Bilge

* Hukuk, insanların dışa yansıyan davranışlarını düzenleyen, egemen güç (üstün siyasal iktidar) tarafından çıkarılan ve uygulanan kurallar bütünüdür. Holland

Bu son tanıma bakarak şunlar söylenebilir:

1.     Dışa yansıyan davranışlar hukukun konusudur.

2.     Egemen güç tarafından belirlenir.

3.     Kurallardan oluşur.

4.     Genel olarak kişilerarası ilişikleri düzenler.

POZİTİF (olan hukuk, yürürlükteki hukuk) HUKUKUN BÖLÜMLERİ

A-Kamu Hukuku,

B-Özel Hukuk

*A’nın B ile evlenmesi, D’nin K’ya telefonunu satması, C’nin evini oğluna bağışlaması… devletin vazettiği-koyduğu hukuka göre gelişir; ama devlet bunlarla fazla ilgilenmez, devlet, A’nın vergi borcuna veya hırsızlık yapmasına karşı kayıtsız kalamaz.

KAMU HUKUKU:

a.     Anayasa Hukuku,

b.     İdare Hukuku,

c.      Ceza Hukuku,

ÖZEL HUKUK

A-Medeni Hukuk:

a.     Kişiler Hukuku,

b.    Aile Hukuku,

c.     Miras Hukuku,

d.    Eşya Hukuku,

e.     Borçlar Hukuku.

B-Ticaret Hukuku ve Fikir Hukuku:

a.     Ticari İşletme Hukuku,

b.     Ticaret Şirketleri Hukuku,

c.      Kıymetli Evrak Hukuku,

d.     Deniz Ticaret Hukuku,

e.      Sigorta Hukuku,

f.       Hava Hukuku,

g.     Fikri Haklar.

Y A P T I R I M  SORUNU

·        Ceza hukukunda ölüm, hapis, para cezası, adli kontrol.

·        Medeni hukukta tazminat, butlan, aynen iade…

·        Vergi hukukunda usulsüzlük, kaçakçılık…

·         Yönetim hukukunda uyarma, kınama, görevden çekilmiş sayılma, iptal…

·        Anayasa hukukunda milletvekilliğinin düşmesi, iptal...

GEÇMİŞTİE CEZA HUKUKUNDAYAPTIRIM SORUNU:

KONFERANS NOTLARININ TAMAMI WEB SİTEMİZ "YARGI" BÖLÜMÜNDE BULUNMAKTADIR.

·   

·