SAHTE HAKEM YETKİSİZ SANDIK BAŞKANI
SAHTE HAKEM YETKİSİZ SANDIK BAŞKANI
YSK’nın, İstanbul Seçiminin iptali ve yenilenmesi kararına, Başkan Sadi Güven, üyeler Cengiz Topaktaş, Yunus Aykın ve Kürşat Hamurcu muhalif kalmışlardır.
Muhalifler, “Kanunsuz atanmış başkanların yönettiği 754 sandık, yeniden sayılmamış,  bu sandıklarda herhangi bir haksızlık tespit edilmemiş, haksızlık, yolsuzluk yapıldığına dair itiraz edenlerce herhangi bir delil sunulmamış ama buna rağmen yedi üye, sandık başkanlarının kanuna aykırı olarak belirlenmiş olmasına tek başına sonuca müessir saymıştır ki, biz bu sebeple çoğunluk görüşüne katılmıyoruz” diyerek karara karşı oy vermişlerdir.
Muhaliflerin bu görüşü derinlemesine düşünülerek oluşturulmuş bir görüş değildir ve böyle olunca hukuka da uygun değildir. Şöyle ki;
754 sandığın kanunsuz atanmış başkanlar tarafından yönetilmiş olmasının sonuca etkili olup olmadığının tespiti için delil aramak, sandığın içine bakmak hukuki bir yaklaşım değildir.
Sandık Kurulunun kanunsuz başkanlar tarafından yönetilmiş olması müessirlik için başlıbaşına bir delidir, hem de kocaman...
Bunun için sandığın içine bakmaya, oyları yeniden saymaya çalışmak abesle iştigaldir.
Hayvan murdar olmuştur. Etini laboratuara götürüp tahlil etmeye, içinde bakterilerin oluşup oluşmadığını araştırmaya gerek yoktur. Murdar hayvanın eti yenmez.
Sonucu müessir olup olmama hususuna şu şekilde bakılmalıdır: ‘Yetki gaspıyla’ yönetilmiş sandıklardaki toplam seçmen sayısı kaç? Eğer bu sayı, diğer bir adaya geçtiğinde seçim sonucu değişebilecek nicelikteyse müessirlik var demektir.
Bu murdarlık durumunu, vatandaşlarımızın ve de kimi hukukçularımızın kolayca anlayabilmelerine yardımcı olmak için hepimizin hayatının bir parçası olan futbol içinden bir örnek üzerinden açıklamaya çalışayım.
Sezon bitip, puan cetvelinde sıralama belli olduktan sonra, bazı maçların, hakem olmayan kişilerce yönetildiği iddiasıyla Federasyona itiraz edildiğinde, TFF ne yapacak? İddiayı araştıracak ve bazı maçların sahte hakemlerce yönetilmiş oluğunu tespit ederse, ‘Sahte hakemlerin yönettikleri maçların videolarını bir izleyelim, bakalım kurallara uygun yönetmişler mi? ‘ demeden, ‘Bu durumundaki maçların sayısı, puan cetvelindeki sırayı değiştirebilecek sayıda mı değil mi?’ ona bakacak ve eğer puan cetveline müessirse bu maçların iptaliyle, tekrarlarına karar verecektir.
Bunun aksini söyleyecek bir futbol seyircisinin olacağını sanmıyorum; ama iş İstanbul Seçiminin İptali ve Yenilenmesi Kararına gelince kimi hukukçuların beyinleri işlemez, bilgileri dillerine dökülmez, kalemleri yazmaz oluyor; hem kendilerini kandırıyorlar, hem de vergileriyle yapılmış okullardan, yollardan, sanat, spor tesislerinden daha çok faydalandıkları vatandaşları.
Evet, örnekte olduğu gibi, nasıl hakem lisansı olmayan kişinin yönettiği maç, sonucu ne olursa olsun iptal ediliyorsa, kanun dışın sandık başkanının yönettiği sandık da içine-dışına, sonucuna bakılmadan geçersiz sayılır. Eğer böyle sandık sayısı sonuca müessir olabilecek sayıda seçmen taşıyorsa o seçim iptal edilir ve tekrarlanır.
İstanbul’da, içinde 255 bin seçmen olan 754 sandık kanunun açık hükmüne aykırı olarak atanmış kişilerce yönetilmiştir.
İki aday arasındaki oy farkının 13 bin 740 olduğuna göre, ayıplı sandıklardaki toplam oy sayısının, iki aday arasındaki oy farkından 18 kat daha fazla olduğu görülmektedir.
Buna göre değil 754, 40 ayıplı sandık olsaydı dahi yine de sonuca müessirlik şartı gerçeklemiş olacaktı.
Bu nedenlerle, YSK’nın İstanbul kararına, ‘Sandıklar açılıp içine bakılmadı, bir haksızlık tespit edilmedi, öyleyse sonuca müessir değildir’ diyerek muhalif kalan dört kişinin değerlendirmesi, hakem örneğinde, ‘Sahte hakemler yönetmiş ama önce bir maç videolarını izleyelim, bakalım; kurallara uygun yönetmişlerse ne ala, yoksa iptal edeilim’ diyebileceklerin seviyesindedir.
Sonuç olarak, sahte hakemin yönettiği maç, sonucu ne olursa olsun nasıl iptal edilecekse, kanuna aykırı atanmış sandık başkanının yönettiği sandıkların taşıdığı seçmen sayısı sonuca müessirse o seçimin de iptali ile yenilenmesi gerekir. 26.05.2019
Av. Selahattin Sarıoğlu
Malatya Barosu Eski Başkanı