BAZI SUÇLARDA ÇOK KISA SÜREDE KARAR VERİLEBİLECEK
Bu paketle yargıda, çok önemli olmayan suçlarda kılı kırk yarma, bin dereden su getirme, yıllarca süren duruşmalar dönemi kapanıyor.
Mesela, Cumhuriyet savcısı üst sınırı üç yıl hapsi geçmeyen suçlarda, hakimlerin yargılama sonunda vermekte olduğu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararına benzer şekilde yeterli şüphe olsa bile Kamu Davasının Açılmasını beş yıl Erteleme kararı verebilecek. Cinsel suçlar ve diğer bazı suçlar bu kapsama alınmıyor.
Cumhuriyet savcısı, genel güvenliği tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, kumar için yer sağlama gibi suçların şüphelisi hakkında suçun kanunda yazan cezasının alt ve üst sınırları arasında tespit edeceği temel cezasından yarı oranında indirim yaparak bir ceza belirler. Hapis cezasını, gerek görürse ertelemek gibi seçenek yaptırımlara da çevirdikten sonra, şüpheliye müdafiinin huzurunda bunu kabul edip etmediğini sorar. Şüpheli kabul ederse Cumhuriyet savcı bunu ayrıntılı olarak yazarak görevli mahkemeden kendisinin belirlediği yaptırıma kararı vermesini talep eder. Mahkeme, şüpheliyi müdafi huzurunda dinledikten sonra usulü şartlara uygunsa talep doğrultusunda hüküm kurar. Aksi taktirde reddeder ve klasik usulde soruşturmayı sonuçlandırması için Cumhuriyet başsavcılığına gönderir.
Bu yöntem çocuklara, akıl hastalarına ve sağır ve dilsizlere uygulanmaz.
Buna göre, asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra, para cezasını veya üst sınırı iki yıl ve daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılamaya karar verebilir. 
Basit Yargılama usulü de yine Seri Yargılama Usulündeki gibi yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağırlık ve dilsizlik hallerinde uygulanmaz.
Seri ve Basit Yargılama Usulleri 1.1.2020 tarihinde uygulamaya girecektir.
Yargı reformunun bu bölümüyle yapılan değişikliklerden biri de tutukluluk süresinin kısaltılmasıdır. Buna göre soruşturma aşamasında tutukluluk süresi ağır ceza mahkemesi görevine girmeyen suçlarda altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda bir yılı geçemez. Bu süre Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarda bir buçuk yıldır.
Bu bölümde getirilen yeniliklerden niri de internet ortamında işlenen suçlarda ilgili siteye erişim değil ihlalin gerçekleştiği yayın, bölüm, kısımla ilgili erişim engellenmesi kararı verilecektir. Bölüm olarak engellemek teknolojik olarak mümkün olamıyorsa haber sitesinin tamamına erişim engellenebilecektir.
Hali hazırda mevcut olan bu kişilerin görevleri daha da genilerilmiş, sayıları artırılmış olacak.
Paketin kanunlaşan bölümüyle yapılan yeniliklerden bir diğeri de meslekte on beş yılını doldurmuş avukatlara özel damgalı pasaport denilen yeşil pasaport verilmesidir. 27.10.2019
Malatya Barosu 12. Başkanı